top of page
Woman Hugging Dog
IMG_4612.JPG
happy Dog
Brown Dogs

VOŘÍŠKIÁDA Havířov 2019

 

Rádi bychom Vás pozvali na naši akci Voříškiáda Havířov 2019. 

Jedná se o výstavu psů všech plemen. Vstup na výstavu mají pejsci bez rodokmenu, ale i s rodokmenem. Soutěžit se bude o nejhezčího a nejroztomilejšího psího mazlíčka a nejen to. Je připraveno mnoho soutěží, v kterých můžete závodit. Pejsci budou rozděleni jen podle velikosti a to zhruba na malé pejsky, pejsky střední velikosti a velká plemena. Nebudou rozděleni podle pohlaví. Dále bude skupina pejsků veteránů, kam budou mít vstup pejsci nad 10 let a pak bude ještě kategorie štěňátek a to do 9 měsíců věku. 

Nutnou podmínku pro účast na výstavě bude předložení platného očkovacího průkazu s platným očkováním (všichni musí mít očkování proti vzteklině).

Všechny informace, program výstavy, přihlášky ... naleznete níže v propozicích.

 

Těšíme se na všechny pejsky a jejich majitele, kteří se přihlásí na výstavu a do soutěží a i na všechny diváky. Jako diváci jsou vítáni také Vaši psí kamarádi, ale ti musí také předložit očkovací průkaz před vstupem do areálu.

PROPOZICE

 

Spolek PETILO

 

pořádá

 

VÝSTAVU PSŮ VOŘÍŠKIÁDA HAVÍŘOV 2019

 

pro všechna plemena psů a to bez rodokmenu i s rodokmenem

 

Místo konání:

ČKS - Základní kynologická organizace č.038 Havířov-Bludovice

Datum: sobota 27. července 2019

 

Uzávěrka přihlášek:     20. července 2019 (startovné 250,- Kč)

Je možné se přihlásit a zaplatit až na místě, v tomto případě je startovné 350,- Kč

 

Při neobsazení maximálního počtu vystavovatelů, bude možné se přihlásit i po uzávěrce nebo na místě, ale doporučujeme tuto skutečnost si ověřit telefonicky či e-mailem dopředu s pořadateli.

 

Informace k výstavě:

Tel.: 607 531 901       

E-mail.: spolek.petilo@gmail.com     

 

Možnost přihlásit ZDE NA TOMTO ODKAZE

 

Program:

přejímka                   9.00 - 10.00 hodin    (vyzvednutí startovního čísla)

posuzování               10.00 - 12.30 hodin    

soutěže                    od 13.00 hodin

 

 

Komise pro posuzování:  

- vítěz loňského ročníku

- některý z členů pořadatelského spolku

- zástupce města Havířov

- zástupce veterinárního dozoru

 

Kategorie psů na výstavě:

- malí pejsci

- střední pejsci

- velcí pejsci

- štěňátka     3 měsíce - 9 měsíců

- veteráni      od 10 let

 

Tituly:

Vítěz kategorie – bude zadávaný každému pejskovi na 1. místě v jeho kategorii

Vítěz Voříškiády Havířov 2019 - do této soutěže nastoupí všech 5 vítězů kategorií a budou závodit o nejhezčího pejska této výstavy

 

Soutěže:

Dítě a pes

Nejlepší pár – soutěží pes a fena, kteří jsou v majetku jednoho majitele

a kritériem pro nejhezčí pár bude, co největší podoba obou pejsků

Nejlepší psí kousek

Nejlepší psí obleček

Jaký pán, takový pes

 

Ceny:

Každý vystavený a posouzený pes obdrží diplom a drobný dárek. 4-10 místo v každé kategorii obdrží medaili (nebo kokardu). První  3 v každé kategorii obdrží pohár a další věcné ceny. Vítěz Voříškiády obdrží velký pohár, kokardu a další hodnotné ceny. Majitel vítěze výstavy se příští rok stává automaticky členem komise pro posuzování.

Doklady k účasti na výstavě (veterinární podmínky):

Očkovací průkaz s platným očkováním: že pes má platné očkování proti vzteklině a doporučujeme, aby byl v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze.

 

Výstavní poplatky:

Uzávěrka do 20.7.2019 za poplatek 250,- Kč

Lze platit až na místě, v den konání výstavy a to za: 350,- Kč

 

Poplatek uhraďte poštovní složenkou nebo bankovním převodem na:

číslo účtu: 2201484370/2010

var. symbol: vaše telefonní číslo uvedené na přihlášce

 

 

Výstavní podmínky:

Na výstavě budou platit podmínky Řádu na ochranu zvířat, je zakázáno jakkoliv ubližovat psům, porušení tohoto řádu, bude důvodem k okamžité diskvalifikaci. 

 

Všeobecná ustanovení:

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny. Výstava je přístupná psům a fenám bez rodokmenu i s rodokmenem. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem vystavovatele, ani za úhyn nebo ztrátu psa.  Z výstavy se vylučují háravé feny a jedinci s kupírovanýma ušima. 

V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž se zavazují podáním přihlášky.

Od 1.3.2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

 

Přijetí na výstavu bude potvrzeno e-mailem nejpozději 10 dní před výstavou. Neobdrží-li vystavovatel potvrzení v daném termínu, je třeba se o důvodu informovat telefonicky u pořadatele výstavy. Zaplacení startovného platí jako vstupenka pro vystavovaného pejska a jeho majitele.

 

Pořadatelem akce je Petilo, z.s. Na akci budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy. Pořadatel bude s osobními daty z přihlášky zacházet dle zákonných pravidel a nebude je poskytovat třetím stranám bez souhlasu vystavovatele.

 

 

Těšíme se na všechny pejsky a jejich páníčky

Sponzoři naší voříškiády:

firma Remi Group, s.r.o.                                 Město Havířov 

Výhradní dovozce německého krmiva

pro psy a kočky

bottom of page